| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

Linki

Page history last edited by PBworks 13 years, 3 months ago

 

Inne strony na pbwiki, prowadzone przez autora, w języku angielskim

 

 

Italia Marittima  - strona poświęcona okrętom wojennym, statkom i stoczniom włoskim, także z okresu przed zjednoczeniem w 1861

                                                        (w przygotowaniu)

 

-strona poświęcona okrętom wojennym, statkom i stoczniom brytyjskim (w przygotowaniu)

-strona poświęcona okrętom wojennym, statkom i stoczniom chińskim, także Tajwanu, Hongkongu oraz Makau (w przygotowaniu)

-strona poświęcona okrętom wojennym, statkom i stoczniom Łotwy i dawnych Inflantów

-strona poświęcona statkom kompanii indyjskich (w przygotowaniu)

-strona poświęcona żaglowcom rejowym okresu 1800-1945 (w przygotowaniu)

-strona poświęcona cywilnom statkom dawnych Kresów Wschodnich (w przygotowaniu)

-strona poświęcona stoczniom i armatorom Pomorza (w przygotowaniu)

inne w planach

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.