| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Krakowska Stocznia Rzeczna

Page history last edited by PBworks 14 years, 1 month ago

Krakowska Stocznia Rzeczna

 

W okresie powojennym stocznia nosiła następujące nazwy:

01.1945-07.1948 - Warsztaty Remontowe Państwowego Zarządu Wodnego w Krakowie.

08.1948-22.09.1949 - Dyrekcja Okręgowa Dróg Wodnych Zakład Remontowy w Krakowie

01.01.1950-1952 - P.P. Stocznie Rzeczne Wrocław. Stocznia Główna w Krakowie.

1953-1954 - Krakowski Zarząd Eksploatacji Kruszywa, Zakład Remontowy w Krakowie.

01.01.1955-31.12.1973 - P.P. Krakowska Stocznia Rzeczna, Kraków

01.01.1974-31.12. 1981 - Stocznia Remontowa Żeglugi Śródladowej w Krakowie.

01.01.1982-03.1992 Krakowska Stocznia Rzeczna.

od 01.07.1992 "Namarol" Budowa-Montaż Maszyn i Urządzeń Przemysłowych

 

Historia

 

Krakowska Stocznia Rzeczna zaczęła powstawać przy dzisiejszej ulicy Stoczniowców od 1928 r. Powstała jako Warsztaty Remontowe administracji wodnej.

Na przełomie lat 60-ych i 70-ych, w ramach programu "Wisła" państwo zamierzało uczynić z krakowskiej stoczni główną bazę remontową statków.

W marcu 1992 r. Krakowska Stocznia Rzeczna uległa likwidacji; 1 lipca 1993 r. syndyk sprzedał ją za 12,5 miliarda złotych firmie "Namarol", produkującej dźwigi i żurawie budowlane. Firma uporządkowała teren i dokonała kapitalnego remontu wyposażenia. Dla przezwyciężenia kłopotów finansowych początkowo stocznia prowadziła prace wykraczające poza działalnośc stoczniową jak produkcja dla urządzeń chłodniczych dla mleczarń w umowie z Mostostalem Wrocław.Próbowano działać także w innej branży - stocznia całkowicie wyremontowała jeden z krakowskich browarów. To, co zarobiono, pochłaniały jednak podatki od nie eksploatowanej pochylni i basenu. W 1995 r. stocznia poprosiła prezydenta Krakowa (organ założycielski)o odroczenie terminu spłaty dywidendy i podatku od nie używanej części obiektu. Zaproponowano też prezydentowi czasowe przekazanie części zakładu, ale nic z tego nie wyszlo. Produkcja urządzeń chłodniczych też nie okazała się sukcesem. Do stoczni nalezał również budynek mieszkalny na os. Kazimierzowskim, który również został sprzedany. Zarówno likwidator jak i syndyk występowali do rady miasta o przejęcie budynku za darmo. Po półtora roku rada odmówiła.

W miarę upływu czasu "Namarol" przejął usługi stoczni w zakresie remontów promów,barek i holowników. Montuje też pogłębiarki, a także jachty motorowe i żaglówki

 

 

 

LpNr bud.NazwaTypWłaścicielUkończonyData końcowaNota
111krypaPaństwowa Żegluga, Ekspozytura, Kraków1946
213barkaPaństwowa Żegluga, Ekspozytura, Kraków1946
3DANKAbarkaSądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Marcinkowice1946
4HANKAbarkaSądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Marcinkowice1946
5JANKAbarkaSądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Marcinkowice1946
6R-0432barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1946
7R-0437barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1946
8R-0369barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1946
9R-0385krypaPaństwowy Zarząd Wodny, Kraków1946
10R-0386krypaPaństwowy Zarząd Wodny, Kraków1946
11R-0438barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1947
12R-0439barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1947
13Ż-147barkaPaństwowa Żegluga, Ekspozytura Kraków1947
14R-0440barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1948
15R-0449krypaPaństwowy Zarząd Wodny, Kraków1948
16R-0450krypaPaństwowy Zarząd Wodny, Toruń1949
17R-0451krypaPaństwowy Zarząd Wodny, Toruń1949
18R-0452krypaPaństwowy Zarząd Wodny, Toruń1949
19R-0453krypaPaństwowy Zarząd Wodny, Toruń1949
20R-0454krypaPaństwowy Zarząd Wodny, Kraków1949
21R-0455krypaPaństwowy Zarząd Wodny, Kraków1949
22R-0456krypaPaństwowy Zarząd Wodny, Kraków1949
23R-0457krypaPaństwowy Zarząd Wodny, Kraków1949
24R-0458krypaPaństwowy Zarząd Wodny, Kraków1949
25Nr 1050barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1949
26Ż-1006barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1949
27Ż-1007barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1949
28Ż-1008barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1949
29Ż-1009barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1949
30Ż-1010barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1949
31Ż-1011barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1949
32Nr 11barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1949
33Nr 12barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1949
34Nr 13barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1949
35Nr 14barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1949
36Nr 15barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1949
37Nr 16barkaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1949
381428promPaństwowy Zarząd Wodny, Kraków1949
393EWAbarkaSądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Marcinkowice1950
40R-0916barkaPaństwowy Zarząd Wodny, Kraków1950
41R-0365koszarkaRejon Dróg Wodnych, Kraków1951
42A-1062barkaRejon Dróg Wodnych, Kraków1951
43Ł-23łódź ciężarowaRejon Dróg Wodnych Tczew1957
44Ł-24łódź ciężarowaRejon Dróg Wodnych Tczew1957
45Ł-25łódź ciężarowaRejon Dróg Wodnych Tczew1957
46Ł-26łódź ciężarowaRejon Dróg Wodnych Tczew1957
47Ł-27łódź ciężarowaRejon Dróg Wodnych Tczew1957
481408krypaKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kraków1957B1/0181
49Ł-28łódź ciężarowaRejon Dróg Wodnych, Sandomierz1957
50Ł-29łódź ciężarowaRejon Dróg Wodnych, Sandomierz1957
51Ł-30łódź ciężarowaRejon Dróg Wodnych, Sandomierz1957
52Ł-28łódź ciężarowaRejon Dróg Wodnych, Kraków1957
531702łódź ciężarowaRejon Dróg Wodnych, Sandomierz1957
541703łódź ciężarowaRejon Dróg Wodnych, Sandomierz1957
551704łódź ciężarowaRejon Dróg Wodnych, Sandomierz1957
561725łódź ciężarowaRejon Dróg Wodnych, Sandomierz1957
571726łódź ciężarowaRejon Dróg Wodnych, Sandomierz1957
58A-3658barkaRejon Dróg Wodnych, Tczew1958
59A-3659barkaRejon Dróg Wodnych, Tczew1958
60A-3660barkaRejon Dróg Wodnych, Tczew1958
61OLAbarkaSądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Marcinkowice1958
62TOSCAbarkaSądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Marcinkowice1958
63ZOSIAbarkaSądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Marcinkowice1958
64EWAbarkaSądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Marcinkowice1958
65A–1730barkaRejon Dróg Wodnych Kraków1959typ P59/01
66A–1731barkaRejon Dróg Wodnych Kraków1959typ P59/02
67A–1732barkaRejon Dróg Wodnych Kraków1959typ P59/03
68A–1733barkaRejon Dróg Wodnych Sandomierz1959typ P59/04
69A–1734barkaRejon Dróg Wodnych Sandomierz1959typ P59/05
70A–1735barkaRejon Dróg Wodnych Sandomierz1959typ P59/06
71A–1736barkaRejon Dróg Wodnych Sandomierz1959typ P59/07
72A–1737barkaRejon Dróg Wodnych Sandomierz1959typ P59/08
73A–1738barkaRejon Dróg Wodnych Sandomierz1959typ P59/09
74A–1739barkaRejon Dróg Wodnych Sandomierz1959typ P59/10
75A–1740barkaRejon Dróg Wodnych Sandomierz1959typ P59/11
76A–1741barkaRejon Dróg Wodnych Sandomierz1959typ P59/12
77A–1742barkaRejon Dróg Wodnych Sandomierz1959typ P59/13
78A–1743barkaRejon Dróg Wodnych Sandomierz1959typ P59/14
79KASIAbarkaSądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Marcinkowice1959
80Nr 1139barka pchanaRejon Dróg Wodnych, Puławy1959
81Nr 1140barka pchanaRejon Dróg Wodnych, Puławy1959
82Nr 1141barka pchanaRejon Dróg Wodnych, Puławy1959
83Nr 1142barka pchanaRejon Dróg Wodnych, Puławy1959
84Nr 1143barka pchanaRejon Dróg Wodnych, Puławy1959
85101BOLEŃholownikŻegluga Krakowska, Kraków1960typ Makrela/101
861021960
87A-1084barkaRejon Dróg Wodnych, Poznań1960typ P60/19
88011BP-20 SZ-III-73barkaRDW Szczecin (Okr.Dyr.Gosp.Wodnej),Szczecin1961
89012BP-20 SZ-III-95barkaRDW (Okr.Dyr.Gosp.Wodnej),Szczecin1962
90103KRAKholownikRDW Puławy (Zakł.Budż.Bud.Wodn.,Puławy)1961
91104WARSholownikRDW Puławy(Zakł.Budż.Bud.Wodn.,Puławy)1961
92105ALBATROSholownikW.W.O.P.R.,Włocławek1961
93106WITEKholownikWarsz.Zakł.Ekspl.Kruszywa,Warszawa
94107TADEKholownikWarsz.Zakł.Ekspl.Kruszywa,Warszawa1962
95108SAWAholownikRDW Sandomierz1962
96109JANOSIKholownikRDW Kraków1962
97110MINOGholownikŻegluga Krakowska1962typ HR-150
98111SANDACZholownikŻegluga Warszawska1962
99112WĘGORZholownikRDW Puławy1962
100113ONDRASZEKholownikOkręgowy Zarząd Wodny, Opole1963
101114HARNAŚholownikOkręgowy Zarząd Wodny Płock1963
102115ZAGŁOBAholownikKatowickie Przeds. Transp. Budownictwa Przemysłowego1963
103116BOHUNholownikOZW Gorzów Wlkp1963
104117KMICICholownikOZW Wrocław1963
105118KORDIANholownikOZW Puławy1963
106119WERNYHORAholownikOZW Giżycko1963
107120ZAGŁOBAholownik1962
108121TUŃCZYKholownikŻagluga Bydgoska1964
109122DELFINholownikŻegluga Bydgoska1964
110123ZAWISZAholownikOZW Puławy1964
111124MIECZYSŁAWholownikWarsz.Zakł.Ekspl.Kruszywa1964
112125RZĘDZIANholownikOZW Wrocław1964typ HR-150
113126
114127SOPLICAtugOZW Puławy then Zakł.Budż.Bud.Wodn.,Puławy1964
115128ŁOSOŚtugŻegluga Warszawska1964
116129PSTRĄGtugTarnowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Tarnów Zakład w Komorowie1965
117130KLEŃtugŻegluga Gdańska, Gdańsk1965
118131RYSZARDholownikWarszawskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa,Warszawa1965
119132REKINholownikŻegluga Bydgoska1965
120133PIASTholownikOZW Bydgoszcz1965
121134SZCZUPAKholownikŻegluga Warszawska1965
122135NORWIDholownikOZW Poznań1965
123136MOSTOWIECholownikOZW Warszawa1965
124137ŚLĄZAKholownikOZW Opole1965
125138CZORSZTYNholownikOZW Kraków1965typ HR-150
126139CZARNIAKholownikŻegluga Bydgoska1965typ HR-150
127201KORMORANpasazerskiŻegluga Gdańska1965typ SPJK
128202ŁABĘDŹpasażerskiŻegluga Gdańska1965typ SPJK
129203PINGWINpasażerskiŻegluga Gdańska1966typ SPJK
130204BIRKUTpasazerskiŻegluga Gdańska1966typ SPJK
131205MARABUTpasażerskiŻegluga Mazurska, Giżycko1966typ SPJK
132140KRAKOWIAKholownikSzczecinskie Przedsiębiorstwo Produkcyjne Kruszyw w Szczecinie1966typ HR-150
133141LIPIEŃholownikP.P.Żegluga Krakowska, Kraków1966typ HR-150
134142GŁOGÓWholownikOZW Wrocław1966typ HR-150
135143holownik?
136144GOPŁOholownikOZW Bydgoszcz1966typ HR-150
137145UKLEJAholownikŻegluga Krakowska, Kraków1966typ HR-150
138146ORKANtugOZW Warszawa1966HR-150 class
139147MEWAholownikOZW Warszawa Oddział Płock1966typ HR-150
140148KMICICholownikOZW Szczecin Oddziałw Gorzowie Wlkp1966typ HR-150
141149ALBATROSholownikOZW Warszawa1967typ HR-150
142601KAROLkrypaŻegluga Bydgoska, Bydgoszcz1966typ Dier
143602ODRA-O-01krypa„ODRATRANS S.A.” Wrocław1967typ Dier
144603PN-ZS-01krypaŻegluga Szczecińska, Szczecin1967typ Dier
145604STAŚkrypaP.H.U.”Anex” Kraków1967typ Dier
146149ALBATROSholownikR.B.W. Warszawa1967typ HR-150
1471501967
148151SKRZETUSKIholownikZakł.Budż. Bud.Wodn. Puławy1967typ HR-150
1491521967
150153GNIEZNOholownikP.B.W.-Warszawa Płock1967typ HR-150
151802MIESZKOpchaczP.B.H.”Odra-1”Wrocław1967typ PS150
152156KORALholownikPoleszczuk A. Warszawa,Mikołajki1968typ HR-150
153157MIESZKOholownikI P.B.W.-Poznań1968typ HR-150
154158holownik?1968typ HR-150 class?
155159JURANDholownikP.B.W.-Tczew1968typ HR-150
156160JAGIEŁŁOholownikP.B.H. „Odra-2”, Wrocław1968typ HR-150
157161KOPERNIKholownikZakł. Budż. Bud.Wodn.-Bydgoszcz,Toruń1968typ HR-150
158803ŁOŚ-K-11pchaczP.P.H.U. Anex” Kraków,Kraków1968typ Łoś-PS200
1598041968
160805ŁOŚ-W-03pchaczWarsz. Zakł. Ekspl.Kruszywa,Zegrze1968typ Łoś-PS200
161806
162807NAVIGAR-1pchacz„Navigar” S.C.,Szczecin1969typ Łoś-PS200
163315ŻPP-B-3006barŻegluga Bydgoska1969typ BPP-300
164808ŁOŚpchaczP.B.W.Warszawa1970typ Łoś-PS200
165809ŁOŚ-B-02pchaczŻegluga Bydgoska, Bydgoszcz1970typ Łoś PS-200
166810KRAKUSpchaczWrocł.Kop.Sur.Miner.,Mietków1970typ Łoś PS-200
167811NIEGOCINpchaczO.D.G.W. Gosp.Pom., Giżycko1970typ Łoś PS-200
16801BIESZCZADYpasażerskiCzerwski Jerzy, Solina1970typ SP-75
16902POSEJDONpasażerskiSkoczek Henryk, Kazimierz Dolny1970typ SP-75
17003ŻUBRpasażerskiCzerwski Jerzy,Solina1971typ SP-75
17104PERKOZpasażerskiŻegluga Ostródzko-Elbląska,Augustów1971typ SP-75
172813ŁOŚ-0-01pchacz"Odratrans” S.A.,Wrocław1971typ Łoś-PS200
173814
174815
175816TYNApchaczP.B.W.Tczew1972typ Łoś-PS200
176817ŁOŚ-B-03pchaczŻegluga Bydgoska, Bydgoszcz1972typ Łoś-PS200
177818STEFANpchaczP.P.H. „Konpasz” Wrocław1972typ Łoś-PS200
178819ŁOŚ-X-02[chaczP.B.H.”Odra-2”, Wrocław1973typ Łoś-PS200
179820BOLKOpchaczOkręg. Dyr.Gosp.Wodnej-Gliwice, Opole1973typ Łoś-PS200
180821ŁOŚ-01pchaczP.B.H.”Odra-3”, Szczecin1973typ Łoś-PS200
181822OPOLEpchaczP.B.H.”Odra-1”,Opole1974typ Łoś-PS200
182823ŁOŚ-W-06pchaczWarszawa1974typ Łoś-PS200
183824ŁOŚ-W-07pchaczWarszawa1974typ Łoś-PS200
184825ŁOŚ-W-08pchacz„TROJAN” S-ka z .o.o. Warszawa1974typ Łoś-PS200
185826ŁOŚ-W-09pchaczWarszawa1974typ Łoś-PS200
186827ŁOŚ-B-04pchaczŻegluga Bydgoska, Bydgoszcz1975typ Łoś-PS200
187828
188829ŁOŚ-W-11pchaczTransport Wodny Międzynarodowy,W-wa1975typ Łoś-PS200
189830ŁOŚ-W-12pchacz„TROJAN” S-ka z .o.o. Warszawa1975typ Łoś-PS200
190831
191832ŁOŚ-02pchaczP.B.H.”Odra-3”, Szczecin1975typ Łoś-PS200
192833ZAWISZApchaczP.B.H.”Odra-1”,Opole1975typ Łoś-PS200
193834ŁOŚ-K-13pchaczKraków1976typ łoś-PS200
194835ANNApchaczPort Handlowy Sandomierz,przeds.pryw.1976typ Łoś PS-200
195836MAMRY-IIpchaczO.D.G.W.Gosp.Pom.Giżycko1976typ Łoś-PS200
196837
197103CZESŁAW SKAWIŃSKIsortSzczec KopSurMinerSA,Szczecin1976/94typ Pgk-15/300
198838ŁOŚ-K-15pchaczP.P.H.U. Anex” Kraków,Kraków1977typ Łoś-PS200
199839ŁOŚ-K-16pchaczP.P.H.U. Anex”Kraków,Kraków1977typ Łoś-PS200
200840ŁOŚ-K-17pchaczP.P.H.U. Anex”Kraków,Kraków1977typ Łoś-PS200
201841
202842
203843
204844ŁOŚ-A-IpchaczOkr.Dyr.Gosp.Wod.Wrocław,Opole1978typ Łoś-PS200
205845NYSApchaczP.B.H.”Odra-1”Wrocław1978typ Łoś-PS200
206846
207847JACEKpchaczP.P.H. „Konpasz”. Sp. Zo.o. Wrocław1978typ Łoś-PS200
208848
209849ŁOŚ-X-03pchaczP.B.H.”Odra-2”,Wrocław1978typ Łoś PS-200
210850ŁOŚ-K-18pchaczP.P.H.U. Anex”Kraków,Kraków1978typ Łoś PS-200
211851NETTApchacz„ODRATRANS S.A.” Wrocław1979typ Łoś PS-200
212852ŁOŚ-X-05pchaczP.B.H.”Odra-2”,Wrocław1979typ Łoś-PS200
213853MAŁA PANEWpchaczP.B.H.”Odra-1”Wrocław1979typ Łoś-PS200
214854
215855
216856ŁOŚ-K-19pchaczP.P.H.U. Anex”Kraków,Kraków1981typ Łoś-PS200
217857HARNAŚpchaczP.B.W.I. Kraków1981typ Łoś-PS200
218112BARBARApogłębiarkaWrocł. Kop.Surowców Mineral. Mietków1982typ PK-300
219858ZAWICHOSTpchaczP.B.W. Sandomierz1982typ Łoś-PS200
220859KMICICpchaczZakł. Budżet. Bud.Wodn. Puławy1982typ Łoś-PS200
221860BARTEKpchaczP.B.W. Tczew1983typ Łoś-PS200
222861SOBIESKIpchaczP.B.W.Poznań1983typ Łoś-PS200
223101DUNAJECpromZarząd Dróg-Brzesko1983
224862ZBYSZKOpchaczP.B.W. Tczew1984typ Łoś-PS200
2252BASIApogłębiarkaSiarkopol Tarnobrzeg,Nagajów1985typ PSR100
226863SANDOMIERZpchaczP.B.W.Sandomierz1985typ Łoś-PS200
227864ŁOS-X-06pchaczP.B.H.”Odra-2”,Wrocław1985typ Łoś-PS200
228865ŁOŚ-03pchaczP.B.H. „Odra-3”,Szczecn1985typ Łoś-PS200
229114WR-III-1088pogłębiarkaWrocł.Kop.Surowców Mineral.Mietków1985typ PK-300
230116WANDApogłębiarkaKrakowskie Zakł.Ekspl.Krusz.Januszowice1987typ PK-200
231866HALNYpchaczP.B.W.I.-Kraków1987typ Krakus
232867BZURApchaczZakł.Budżetowy Budown. Wodnego-Bydg.1987typ Krakus
233868?POŁANIECpchaczP.B.W.Sandomierz1988typ Krakus
23406PSR-100H ŚWIDERpogłębiarkaP.B.W. Warszawa1988
235869CASTORpchaczOkręg.Dyr.Gosp.Wodnej,Wrocław1989typ Krakus
236ARLINAbarka
237JĘDRUŚmotorowkaWOPR, Zbąszyń

 

Żródła:

http://home.agh.edu.pl/Lists/log2html.cgi?gwk+gwk.1995-08+62

informacje i materiały udostępnione przez Waldemara Danielewicza

 

Strona internetowa stoczni:

http://www.namarol.com.pl/

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.