| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by PBworks 16 years, 5 months ago

STATKI SPOD WAWELU

 

 

Witam na mojej stronie, która jest poświęcona historii żeglugi w górnym biegu Wisły, szczególnie związanej z Krakowem, choć znajdzie się tu również miejsce dla żeglugi w rejonie Sandomierza i na dopływie Wisły, Przemszy. W przyszłości planuję dołaczyć informację o żegludze wrocławskiej.

 

WISŁA

 

ArmatorzyStartKoniec
Kraków
Komisariat Żeglugi Śródlądowej19451946
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa
KuK Galizische Statthalterei 1918
Lloyd Krakowski
Państwowy Zarząd Dróg Wodnych
Państwowa Żegluga na Wiśle1946
PHU Lech H L Bętkowscy
PPHU Anex
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego
Julian PRZEWORSKI
Restauracja pod Aniołami
ROMSTAN SC
STER SC
VIS-POL
Weichselländische 1945
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Żegluga Galicyjska
Żegluga Krakowska PP
Żegluga Krakowska SC
Żegluga Polska SA
Mysłowice
K GIESCHE
Jan KWIATKOWSKI
Zofia LUBLIŃSKA
J MICHAŁEK
J PEŁKA
Andrzej SAPOK
Maria SAPOK
Kopalnia Węgla Pszczyna
Sandomierz
Lloyd Sandomierski
Rejon Dróg Wodnych Sandomierz
Żegluga Śląsko-Sandomierska

 

StocznieStartKoniec
Zieleniewski19091939?
Krakowska Stocznia Rzeczna
Anrzej SAPOK, Jęzor
Sandomierz

 

Statki pływające do Krakowa

 

K u K Weichselflotille

 

 

ODRA

 

ArmatorzyStartKoniec
Dampfschiffs-Reederei Emanuel Friedländer & Co
R Kattein
Krause & Nagel

Reederei Vereinigter Schiffer

Luise-Schiffahrts GmBH
Karl Schaff
Motorschiffs-Reederei Oder GmbH
Reederei C Wollheim
Schlesische Dampfer-Compagnie AG
Schierse & Schmidt
Inspektorat Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Joanna Nowakowska-Sus
Konpasz
Kruszport
Odratrans SA
Odra-2
Państwowa Żegluga na Odrze19481950
Panstwowa Żegluga Śródlądowa1950
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Rejon Dróg Wodnych Wrocław
Rysiew i Hardejuk
A Rysiew
T Hardejuk
TAN SA Przedsiębiorstwo Inżynierii i Hydrotechniki
Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych
Wrocławskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa
ZHR Wrocław
Związki zawodowe we Wrocławiu
Żegluga na Odrze
Szkoła Zawodowa i Technikum Żeglugi Śródlądowej

 

StocznieStartKoniec
Carl Best
Berthold Fiege
Grueber
Schlesische Dampfer-Compagnie AG
C Wolheim
Grupa Stoczni
Stocznie Odrzańskie1949
Zjednoczenie Państwowe Stocznie Rzeczne
Zacisze
Remontowa Stocznia Rzeczna1965

 

 

Linki

 

Autor

Tomasz Walczykcontact

 

Visits: AcceptableUsePolicy

 

There are pages in this wiki. To see them all click here.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.