| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

FrontPage

Page history last edited by PBworks 14 years ago

STATKI SPOD WAWELU

 

 

Witam na mojej stronie, która jest poświęcona historii żeglugi w górnym biegu Wisły, szczególnie związanej z Krakowem, choć znajdzie się tu również miejsce dla żeglugi w rejonie Sandomierza i na dopływie Wisły, Przemszy. W przyszłości planuję dołaczyć informację o żegludze wrocławskiej.

 

WISŁA

 

ArmatorzyStartKoniec
Kraków
Komisariat Żeglugi Śródlądowej19451946
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa
KuK Galizische Statthalterei 1918
Lloyd Krakowski
Państwowy Zarząd Dróg Wodnych
Państwowa Żegluga na Wiśle1946
PHU Lech H L Bętkowscy
PPHU Anex
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego
Julian PRZEWORSKI
Restauracja pod Aniołami
ROMSTAN SC
STER SC
VIS-POL
Weichselländische 1945
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Żegluga Galicyjska
Żegluga Krakowska PP
Żegluga Krakowska SC
Żegluga Polska SA
Mysłowice
K GIESCHE
Jan KWIATKOWSKI
Zofia LUBLIŃSKA
J MICHAŁEK
J PEŁKA
Andrzej SAPOK
Maria SAPOK
Kopalnia Węgla Pszczyna
Sandomierz
Lloyd Sandomierski
Rejon Dróg Wodnych Sandomierz
Żegluga Śląsko-Sandomierska

 

StocznieStartKoniec
Zieleniewski19091939?
Krakowska Stocznia Rzeczna
Anrzej SAPOK, Jęzor
Sandomierz

 

Statki pływające do Krakowa

 

K u K Weichselflotille

 

 

ODRA

 

ArmatorzyStartKoniec
Dampfschiffs-Reederei Emanuel Friedländer & Co
R Kattein
Krause & Nagel

Reederei Vereinigter Schiffer

Luise-Schiffahrts GmBH
Karl Schaff
Motorschiffs-Reederei Oder GmbH
Reederei C Wollheim
Schlesische Dampfer-Compagnie AG
Schierse & Schmidt
Inspektorat Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Joanna Nowakowska-Sus
Konpasz
Kruszport
Odratrans SA
Odra-2
Państwowa Żegluga na Odrze19481950
Panstwowa Żegluga Śródlądowa1950
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Rejon Dróg Wodnych Wrocław
Rysiew i Hardejuk
A Rysiew
T Hardejuk
TAN SA Przedsiębiorstwo Inżynierii i Hydrotechniki
Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych
Wrocławskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa
ZHR Wrocław
Związki zawodowe we Wrocławiu
Żegluga na Odrze
Szkoła Zawodowa i Technikum Żeglugi Śródlądowej

 

StocznieStartKoniec
Carl Best
Berthold Fiege
Grueber
Schlesische Dampfer-Compagnie AG
C Wolheim
Grupa Stoczni
Stocznie Odrzańskie1949
Zjednoczenie Państwowe Stocznie Rzeczne
Zacisze
Remontowa Stocznia Rzeczna1965

 

 

Linki

 

Autor

Tomasz Walczykcontact

 

Visits: AcceptableUsePolicy

 

There are pages in this wiki. To see them all click here.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.