| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Andrzej SAPOK

Page history last edited by PBworks 14 years, 1 month ago

 

Andrzej Sapok, Mysłowice

 

NazwaTypRok budowyStartKoniec
Mysłowicestatek
Górnoślązaczkaberlinka
Krakowiankaberlinka
Święty Janholownik
Hoffnungholownik1895
Wandabarka1928?

 

 

W 1926: holownik, 5 berlinek, 10 kryp.

Barka "Wanda" była wspólną własnością A. Machalitza i Sapok (Sapock). Razem z holownikiem "Hoffnung" były w 1943 r. na Wiśle, koło Gdańska

 

Źródło

Forum Okrętów Wojennych

Waldemar Danielewicz

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.