| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Andrzej SAPOK

Page history last edited by PBworks 13 years, 4 months ago

 

Andrzej Sapok, Mysłowice

 

NazwaTypRok budowyStartKoniec
Mysłowicestatek
Górnoślązaczkaberlinka
Krakowiankaberlinka
Święty Janholownik
Hoffnungholownik1895
Wandabarka1928?

 

 

W 1926: holownik, 5 berlinek, 10 kryp.

Barka "Wanda" była wspólną własnością A. Machalitza i Sapok (Sapock). Razem z holownikiem "Hoffnung" były w 1943 r. na Wiśle, koło Gdańska

 

Źródło

Forum Okrętów Wojennych

Waldemar Danielewicz

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.